Yritys | Punkaharjun Kuljetus Muhonen Oy Yritys - Punkaharjun Kuljetus Muhonen Oy
Siirry sisältöön
Ota yhteyttä

Yritys

Punkaharjun Kuljetus Muhonen Oy on vuonna 1978 perustettu yritys.

Yritys on erikoistunut ympäristönhuoltoon, erilaisiin kuljetuksiin ja kierrätysmateriaalien käsittelyyn. Yrityksen pääasiallisena toiminta-alueena on Savonlinnan talousalue johon kuuluu Savonlinna, Punkaharju, Kerimäki, Enonkoski, Savonranta, Sulkava ja Parikkalan seutu.Toimintaa on myös Itä- ja Kaakkois suomen alueella.

Yritys työllistää 19 vakituista henkilöä omistajien lisäksi ja tarvittaessa sesonkiaikoina muutaman kausityöntekijän.

Yrityksemme tarjoaa ympäristöhuolinnan kaikki palvelut ja jätteen käsittelyä. Yrityksemme kerää, käsittelee ja toimittaa uusiokäyttöön paperit, pahvit ja kartongit, muovin, lasin, pienmetallit, rautaromut sekä puu, tiili- ja betonijätteet.

Palveluihimme kuuluu loka- ja viemärihuolto ja  vuokraamme siirrettäviä WC:tä  erilaisiin tapahtumiin, rakennusliikkeille kuin yksityisille henkilöille.

Vaihtolavapalvelut,nosturityöt,kuivaimurointi ja purkutyöt kuuluvat myös palveluihimme.

Yrityksellämme on laajat yhteistyöverkostot maanlaajuisesti eri jätteenkäsittelylaitosten, polttolaitosten, kierrätettävien materiaalien käsittelylaitosten, tuottajayhteisöjen ja valtakunnallisten jätteenkuljetusyhtiöiden kanssa.

Meille tärkeitä arvoja ovat:

Asiakaslähtöisyys

 • Etsitään oikeat ratkaisut ja palvelut asiakkaan tarpeen mukaan.
 • Etsitään asiakkaalle vaihtoehtoa, joka on hänelle edullinen.

Luotettavuus

 • Mitä luvataan, se pidetään, asiakkaan toiveiden mukaisesti.
 • Asiakas pystyy luottamaan, että hoidamme asianmukaisesti jätteet oikeaan paikkaan jätehierarkian mukaisesti.

Rehellisyys

 • Kerrotaan asiakkaalle realistisesti mihin lopputulokseen on mahdollisuus päästä.
 • Kerrotaan myös epäonnistumisenkin vaihtoehto, jos työssä sellainen riski on (esim. vesikaivon pesut yms.)

Joustavuus

 • Asiakkaalla on mahdollisuus tehdä muutoksia tilanteiden mukaan ja pyrimme toteuttamaan asiakkaiden toiveet.
 • Joustamme työajoissa asiakkaan tarpeen mukaan
 • Pyrimme toteuttamaan asiakkaan toiveet ajankohdasta ja ajasta riippumatta.

Jatkuva kehittyminen

 • Etsimme kokoajan uusia ja kehittyviä tapoja tehdä töitä. Olemme ajanharjalla kierrätysmateriaalien menekistä, EU:n tavoitteista ja tulevista muutoksista.
 • Koulutamme henkilökuntaa säännöllisesti räätälöidyillä ammattipätevyyspäivillä juuri niihin tehtäviin joita työntekijät tekevät.

Kohteliaisuus

 • Olemme kohteliaita kaikille asiakkaille ja yhteistyökumppaneille.

Sopeutuminen erilaisiin työtehtäviin

 • Palvelu on monipuolista ja henkilökunta on koulutettu eri työtehtäviin.

 

HISTORIA

Yrityksen on perustanut Raimo Muhonen ja toiminta alkoi aluksi toiminimellä. Raimo Muhonen on koulutukseltaan konepiirtäjä. Vuonna 1978 hän osti vanhemmiltaan maatilan.  Muhonen teki maatilan töiden lisäksi lumitöitä Punkaharjun kunnalle ja hankki traktorin perään tulevan pakkauslaitteen, jolla jätteitä  kerättiin. Samaan aikaan vuonna 1979 on Suomessa tullut voimaan ensimmäinen jätelaki. Vuonna 1980 hankittiin ensimmäinen liikennelupa jätteiden kuljetusta varten sekä ensimmäinen pakkaava kuorma-auto. Seuraavaksi työtehtävät laajenivat betoninajoon. Pikkuhiljaa jätteenkeräys laajeni työtarjousten ja asiakaskunnan lisääntymisen myötä, jolloin hankittiin lisää jätteenkeräyskalustoa.Ulkopuolista henkilökuntaa palkattiin jo yrityksen perustamisen aikoihin , 1980-luvun lopulla saatiin yritykseen ensimmäinen paalain, joka rakennettiin tuolloin itse. Tuolloin kierrätystoiminta alkoi kehittyä ja jätteiden lajittelu alkoi. Samalla alkoi laajentua yrityksen palvelut muihinkin kuljetuksiin.

Historian tärpit:

1989 paperinkeräys alkaa

1994-1996 paalaushallin ja paalauskoneen rakentaminen

1998 ensimmäinen autovaaka

1998 Tietoturvamateriaalien kuljetukset ja tuhous alkaa

2000– luvun alussa uusi automaattipaalain

2009–2011 Oman korjaamon laajentaminen

2009 Rakennusjäte lajitteluhallin rakentaminen

2016 Toimisto ja asiakaspalvelu muuttaa lajittelulaitoksen yhteyteen

2019 autovaakan ja paalaimen uusiminen

Laatu:

Arvomme ovat laatu- ja ympäristöpolitiikan lähtökohta. Noudatamme toiminnassamme sitovia velvoitteita, lakeja sekä arvojamme.

Kehitämme toimintaa ja tuotteitamme asiakkaiden tarpeiden mukaan. Haluamme että asiakkaat saavat tarpeidensa mukaista palvelua.

Organisaation toimintaperiaatteena on laadukkaiden palveluiden tuottaminen sekä laadukkaiden tuotteiden jälleen myynti. Laatuun kiinnitetään huomiota jokaisen prosessin jokaisessa vaiheessa aina suunnittelusta tuottamiseen ja jälkiselvittelyihin.

Laatupolitiikkamme perustuu pitkäaikaiseen, sitoutuneeseen ja ammattitaitoiseen henkilökuntaan. Laadun tekevät ihmiset. Siksi toimintamme perusedellytyksenä on osaava ja motivoitunut henkilökunta.

Jokainen on vastuussa laadusta ja tuottavuudesta. Kuljettajat ovat ammattitaitoisia.Pidämme yrityksellemme räätälöityjä ammattipätevyyspäiviä säännöllisesti. Henkilökunta on koulutettu laatu- sekä ympäristöjärjestelmästä ja johto ohjeistaa heitä koko ajan.

Asiakastyytyväisyys on meille erittäin tärkeää ja noudatamme asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa tehtyjä sopimuksia tarkasti.

Ympäristö:

Olemme luotettavia toimijoita ja henkilöstön hyvinvointi ja turvallinen työympäristö ovat yrityksen turvaavat tekijät joita kehitetään koko ajan. Ympäristö- ja turvallisuusriskejä arvioidaan jokapäiväisessä toiminnassamme.

Sitoudumme toiminnallamme ympäristön epäpuhtauden ehkäisyyn ja ympäristöturvalliseen toimintaan. Toiminnassamme otamme huomioon jo tulevaisuuden haasteet ja haluamme minimoida haitalliset ympäristövaikutukset. Meille on tärkeää kestävä kehitys. Ympäristöpolitiikkaamme sanelee eri lainsäädännöt ja sitovat velvoitteet. Ympäristölaki, Jätelaki ja jätehuoltomääräykset.

Tavoitteemme on kehittää kierrätystoimintaa, jotta etusijaisjärjestys toteutuisi ja polttoon menevien jakeiden määrä vähenisi.

Koko henkilökunta on sitoutunut ottamaan yrityksen koko toiminnassa huomioon toiminnan vaikutukset ympäristöön ja toimimaan niin että ympäristö kuormittuisi mahdollisimman vähän.

Toimintamme ympäristövaikutuksia minimoidaan kuljetusten järkevällä suunnittelulla ja kuljetuskaluston uusimisella pienempi päästöisempiin autoihin ja lokeropakkaajiin.

Yrityksestämme syntyvät jätteet kierrätetään tarkasti ja ohjataan uusiokäyttöön. Toimintamme tukee kiertotaloutta. Kehitämme ja ohjaamme myös asiakkaidemme jätehuoltoa ja kierrätystä ympäristöä säästävään ja kiertotalouslinjaan.

Yrityksemme koko toimintaa ja henkilökuntamme jokaista jäsentä ohjaavat ympäristön kestävän kehityksen kannalta käyttöön ottamamme toimintaperiaatteet ja käytännöt.

Laadun ympäristöpolitiikka on vahvasti näkyvillä laitoksella. Katselmuksia tehdään päivittäin ja huomioidaan poikkeamia, jotka heti korjataan. Olemme investoineet öljynerotuskaivoihin ja asfaltointiin, joilla haluamme suojella ekosysteemiä. Mittaamme vuosittain pohjavettä lajitteluhallin alla olevasta kaivosta.

Laatupolitiikasta viestitään avoimesti yrityksen henkilöstölle laatukäsikirjan kautta.